Distribuirano vodenje

Šola se je že med šolskim letom 2016/17 vključila v projekt Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO), področje: Distribuirano vodenje, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Temeljni namen programa je ugotoviti, do kakšne mere je distribuirano vodenje takšen pristop k vodenju, ki bi ustrezal tako ravnateljem kot sodelujočim strokovnim delavcem in bi pripomogel k izboljšanju učinkovitosti vodenja in doseganje boljših rezultatov vzgojno-izobraževalnih zavodov. V okviru projekta si je razvojni tim zastavil kot cilj izvajanje ene od prioritetnih nalog, ki jo bomo izvajali tudi v letošnjem šolskem letu: posodobitev in uskladitev letnih priprav po vertikali. V okviru projekta potekajo zaključne dejavnosti evalvacije učinkov, sodelovali pa bomo tudi na zaključni konferenci, kjer bomo predstavili svoje delo.