Naredimo nekaj!

Novo šolsko leto za nadarjene učence bo s poudarkom na delu. Koncept dela z nadarjenimi učenci sega že v konec prejšnjega stoletja. Ja, v leto 1999! Vse do danes snovalci koncepta niso mogli šolam zagotoviti niti dodatnih sredstev niti kadrov. Vsaka šola se je morala znajti sama.

Naša šola si prizadeva, da odkriva, identificira in dela z nadarjenimi učenci že od uvedbe devetletke. Dodatni programi pokrivajo celo paleto dejavnosti, ki spodbujajo nadarjenost. V te programe vabimo vse učence, ki so zainteresirani za delo. Nekaj sredstev za prevoze nam primakne tudi občina. Povezujemo se z drugimi šolami v občini in tako zmanjšujemo stroške in širimo prijateljsko mrežo.

Ugotavljamo, da so učenci veseli potrditve, da so nadarjeni, a mnogi svojih darov ne razvijajo v polnosti. Znano je, da rezultati pridejo z vztrajnim in marljivim delom, kar vedo tudi sami.

Na šoli si želimo, da bi bili nadarjeni učenci in učenci, ki želijo delati več in bolje, prepoznavni, da bi se zanje vedelo, da bi bili njihovi rezultati vidni in slišni, da bi bili ponosni na svoje delo učenci kot tudi strokovni delavci, ki bi jim stali ob strani.

Na uvodni delavnici smo zato izpostavili in poudarili DELO. Odgovarjali so na različna vprašanja in dobili zanimive odgovore. Oglejte si njihove plakate.

*Kako vem, da sem nadarjen-a? Ali to čutim?

IMG_4642

*Rad-a bi naredil-a nekaj dobrega. Kaj?

IMG_4647

*Sem pripravljen-a več delati? Kaj več? Koliko več?

IMG_4638

*Na koga računam, da mi bo pomagal/a spodbujal/a pri tem?

IMG_4645

Darinka Dekleva,

koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost