RASTEM S KNJIGO

RASTEM S KNJIGO

Vodja projekta: Gabi Boškin Blokar

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zveza splošnih knjižnic so tudi letos  pripravili projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, v katerega se je vključila tudi naša šola. Projekt se bo začel novembra in je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Šola bo ob sodelovanju kulturnega koordinatorja (Gabriela B. Blokar) pripravila program izvajanja projekta, tako kot vse šole v državi pa bodo učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.

Nazaj na projekti.

Dostopnost