Projekt “Rastem s knjigo 2021/2022”

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zveza splošnih knjižnic so tudi letos  pripravili projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, v katerega se je vključila tudi naša šola. Projekt se bo začel novembra in je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Šola bo ob sodelovanju kulturnega koordinatorja (Gabriela B. Blokar) pripravila program izvajanja projekta, tako kot vse šole v državi pa bodo učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.

V šolskem letu 2021/22 bodo učenci dobili roman Vinka Möderndorferja: Jaz sem Andrej.

Nazaj na projekti.