V letošnjem šolskem letu bomo učence pripravljani na naslednja tekmovanja:

 

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Vodja

Tekmovanje za Vegovo priznanje 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023 D. Brne Vodopivec
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023 E. Hrvatin

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

8. in 9. razred

7. razred

 

29. 11. 2022

   4.4.2023

17. 1. 2023 11. 3. 2023 G. Blokar Boškin
Tekmovanje iz logike 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022 N. Olenik
Tekmovanje za Preglovo priznanje 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju angleščine

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

14. 12. 2022

15. 2. 2023

22. 11. 2022

22. 11. 2022

 

 

 

21. 2. 2023

22. 3. 2023

30. 3. 2023

30. 3. 2023

A. Hofman

A. Hofman

S. Ličan

S. Ličan

Tekmovanje v znanju zgodovine 6. 12. 2022   9. 3. 2023 N. Baša
Tekmovanje za Proteusovo priznanje med 19.10 in 26.10 2022   Med 2.12. in 9.12 2022 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 14. 10. 2022   19. 11. 2022 V. Frank
Tekmovanje v znanju geografije 15. 11. 2022   1. 4. 2023 B. Frank
Vesela šola 8. 3. 2023   12. 4. 2023

Z. V. Pugelj

 

Zlata kuhalnica*   maj 2023 oktober/november 2023 V. Frank