V letošnjem šolskem letu bomo učence pripravljani na naslednja tekmovanja:

 

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO .

REGIJSKO

DRŽAVNO

Vodja     .

Tekmovanje za Vegovo priznanje
18. 3. 2021 17. 4. 2021 E. Hrvatin
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 E. Hrvatin
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021 G. B. Blokar
Tekmovanje iz logike 24. 9. 2020 17. 10. 2020 N. Olenik
Tekmovanje za Preglovo priznanje 18. 1. 2021 27. 3. 2021 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju angleščine 7.r 1. 2. 2021 1. 3. 2021 S. Ličan
Tekmovanje v znanju angleščine 8.r 19. 10. 2020 23. 11. 2020 A. Hofman, S. Ličan
Tekmovanje v znanju angleščine 9.r 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021 A. Hofman, S. Ličan
Tekmovanje v znanju zgodovine 8. 12. 2020  2. 2. 2021 20. 3. 2021 N. Baša
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 21. 10. 2020 4. 12. 2020 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 21. 11. 2020 V. Frank
Tekmovanje v znanju geografije 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 A. S. Pangerc
Vesela šola 10. 3. 2021 14. 4. 2021 Z. V. Pugelj
Zlata Kuhalnica* 12. 10. 2020 V. Frank
Preverjanje znanja ekip prve pomoči marec 2021 april 2021 maj 2021 D. Gržina

*Regijsko tekmovanje bi moglo biti izvedeno v maju 2020, naslednje regijsko pa bo v maju 2021.