Tekmovanja

V letošnjem šolskem letu bomo učence pripravljani na naslednja tekmovanja:

TEKMOVANJE

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

NOSILEC

Tekmovanje za Vegovo priznanje 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023 D. Brne Vodopivec
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023 E. Hrvatin
Tekmovanje iz logike 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022 N. Olenik
Tekmovanje za Preglovo priznanje 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju angleščine

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

14. 12. 2022

15. 2. 2023

22. 11. 2022

22. 11. 2022

/

/

/

/

21. 2. 2023

22. 3. 2023

30. 3. 2023

30. 3. 2023

A. Hofman

A. Hofman

S. Ličan

S. Ličan

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

9.r

8.r

7.r

29. 11. 2022

29. 11. 2022

4.4.2023

17. 1. 2023

17. 1. 2023

/

11. 3. 2023

11. 3. 2023

/

G. Blokar Boškin

G. Blokar Boškin

G. Blokar Boškin

Tekmovanje v znanju zgodovine 6. 12. 2022 / 9. 3. 2023 N. Baša
Tekmovanje za Proteusovo priznanje med 19.10 in 26.10 2022 / Med 2.12. in 9.12 2022 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 14. 10. 2022 / 19. 11. 2022 V. Frank
Tekmovanje v znanju geografije 15. 11. 2022 / 1. 4. 2023 B. Frank
Vesela šola 8. 3. 2023 / 12. 4. 2023 Z. V. Pugelj
Zlata kuhalnica* / maj 2023 okt/nov 2023 V. Frank

 

Dostopnost