Šolski koledar

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji.

 1. ocenjevalno obdobje:
  • od 1. septembra do 27. januarja
 2. ocenjevalno obdobje:
  • od 30. januarja do 23. junija
  • od 30. januarja do 15. junija za učence 9. razreda

Ocenjevalne konference:

 1. ocenjevalna konferenca:
  • četrtek, 26. januar 2023
 2. ocenjevalna konferenca:
  • torek, 13. junij 2023 za učence 9. razreda
  • torek, 20. junij 2023 za učence ostalih razredov

Počitnice po šolskem koledarju so:

Jesenske: od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022

Novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023

Zimske: od 6. februarja 2023 do 10. februarja 2023

Prvomajske: od 27. aprila 2023 do 2. maja 2023

Poletne:  od 26. junija 2023 do 31. avgusta 2023

Pouka prosti dnevi so predvideni:

31. oktober – DAN REFORMACIJE

1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE

25. december – BOŽIČ

26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

1. januar in 2. januar – NOVO LETO

8. februar – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK

26. april – POUKA PROST DAN (na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1. maj in 2. maj – PRAZNIK DELA

25. junij – DAN DRŽAVNOSTI

Sobote in nedelje

Informativna dneva v srednjih šolah:

– petek, 17. februar 2023 in

– sobota, 18. februar 2023

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:

1. rok: 16. junij 2022 – 29. junij 2023 za učence 9. razreda

2. rok: 26. junij 2022 – 7. julij 2023 za učence od 1. do 8. razreda

3. rok: 18. avgust 2023 – 31. avgust 2023 za učence od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

1. rok: 3. maj 2023 – 15. junij 2023 za učence 9. razreda

1. rok: 3. maj 2023– 23. junij 2023 za učence od 1. do 8. razreda

2. rok: 18. avgust 2023– 31. avgust 2023 za učence od 1. do 9. razred

Dostopnost