Roditeljski sestanki

RAZREDTEMAIZVAJALECTERMIN
Šolski novinciPredstavitev življenja in dela na šoli
Predavanje Razvojne značilnosti šestletnikov
ravnateljica, svetovalna delavkamaj
1. rSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

razrednikiseptember
Tematski RS
Šola v naravi
zunanji izvajalec, razrednikifebruar, april
2. rSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja, dnevi dejavnosti
razrednikiseptember
Branje Specialne ped.
(M. Jenko M.)
november
Tematski RS
Organizacija dela v drugem ocenjevalnem obdobju
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
3. rSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
Šola v naravi
razrednikiseptember
Tematski RS
Organizacija dela v drugem redovalnem obdobju
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
4. rLetna šola v naravi - Selce
Seznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
Vodja šole v naravi
razredniki
september
Tematski RS
Organizacija dela v drugem ocenjevalnem obdobju
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
5. rSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe,
Predstavitev LDN,
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
razredniki september
Predstavitev zimske šole v naravi
Tematski RS
Delo z nadarjenimi učenci
Učitelji športa razredniki,
svetovalna delavka
februar
6. rSeznanitev s šolskimi pravili
Predstavitev LDN
Razrednikiseptember
Predstavitev zimske šole v naravi Razredniki in učitelji športafebruar
Skupni tematski RSzunanji izvajalec, razrednikimarec
7. rSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
razrednikiseptember
Tematski RS
Šola v naravi CŠOD
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
8. r Seznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
razrednikiseptember
Tematski RS
Karierna orientacija
Šola v naravi
zunanji izvajalec,

svetovalna delavka razrednik
marec

maj
9. r Seznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
razrednikiseptember
Tematski RS
Informacije o vpisu v SŠ in pregled razpisa za vpis v SŠ

zunanji izvajalec
psihologinja
februar
OPPSeznanitev s šolskimi pravili
Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe
Predstavitev LDN
Predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
razrednikiseptember
Tematski RS- varnost na spletu
zunanji izvajalec
razredniki
februar
Informacije o šoli v naravi maj

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANKI – predvidoma v februarju 2022 na temo, ki bo izbrana kot prednostno področje za samoevalvacijo.

Dostopnost