RAZREDTEMAIZVAJALECTERMIN
Šolski novinciPredstavitev življenja in dela na šoli
Predavanje Razvojne značilnosti šestletnikov
ravnateljica, svetovalna delavkamaj
1. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Organizacija pouka v 1.r., Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS
Šola v naravi
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
2. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS
Tečaj smučanja
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
3. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS
Šola v naravi in organizacija dela v drugem redovalnem obdobju
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
4. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS
Letna šola v naravi
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
5. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja, šola v naravirazrednikiseptember
Tematski RS
zunanji izvajalec, razredniki,februar
Delo z nadarjenimi učencisvetovalna delavkafebruar
6. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN; predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja;razrednikiseptember
Tematski RSzunanji izvajalec, razrednikifebruar
7. rUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS
Šola v naravi CŠOD
zunanji izvajalec, razrednikifebruar
8. r Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja;
CŠOD- življenje v naravi
razrednikiseptember
Tematski RS,
Karierna orientacija
zunanji izvajalec, razrednik, svetovalna delavkafebruar
9. r Ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanjarazrednikiseptember
Tematski RS, informacije o vpisu v SŠ in pregled razpisa za vpis v SŠzunanji izvajalec, razredniki, psihologinjafebruar
OPPUkrepi za preprečevanja širjenja okužbe, delo na daljavovodstvo šoleseptember
Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja
Šola v naravi
razredniki
Tematski RSzunanji izvajalec, razrednikifebruar

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANKI – predvidoma v februarju 2022 na temo, ki bo izbrana kot prednostno področje za samoevalvacijo.