Mreža zdravih šol

Naša šola je letos že osmo leto vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol. Zdravje je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta.

V okviru projekta Slovenska mreža zdravih šol pojmujemo zdravje celostno. Enakovredna skrb je potrebna za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Ideja za mrežo šol, ki promovirajo zdravje, je dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Aktivno mreža deluje od leta 1992, vanjo so vključene vse EU članice in druge iz regije SZO (do danes skupaj 43 držav).

Šole, ki vstopamo v mrežo zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Učenci 6. razreda bodo že peto leto zapored vključeni v projekt Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov, kjer bodo starši preko e-maila prejemali strokovne članke, ki jih pišejo slovenski pediatri in strokovnjaki s področja prehrane.

Rdeča nit zdravih šol v šolskem letu 2018/2019, ki se nadaljuje že peto leto, je »Duševno zdravje, prehrana, gibanje«.

Nazaj na projekti.