Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov 

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo. Učenci si izposodijo učbenike brezplačno.

Šola vsako leto najkasneje do konca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka Gabriela B. Blokar.

Naročilnice za delovne zvezke in pripomočke

Seznam delovnih zvezkov za pouk

Seznam učbenikov za pouk

Dostopnost