Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole, zunanji sodelavci v  okviru klubov in društev ter zainteresirani starši.

Da bi šola lahko razvila različne interese učencev, organizira naslednje interesne dejavnosti:

 1. KOLESARSKI IZPITI        D. B. Vodopivec, M. Grahor, učit. 4., 5. razredov
 2. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 1.r        A. Kocjančič
 3. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 2.r        H. Primc
 4. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 3.r        D. Glavaš
 5. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 4.r        M. V. Jagodnik
 6. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 5.r        D. B. Kaluža
 7. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence OPP      I. Muha in K. Đurković
 8. LOGIKA 4. in 5. r.           L. Jenko
 9. BRALNA ZNAČKA          razredniki, slavisti
 10. ŠOLSKA PLANINSKA SKUPINA          D. Dekleva, S. Ličan
 11. LOGIKA 6. – 9. razreda         N. Olenik
 12. OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR         E. Sedmak, A. Kocjančič
 13. KROŽEK RDEČEGA KRIŽA           D. Gržina, zunanji sodelavec
 14. ORFFOVA SKUPINA             N. Jagodnik
 15. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA in KNJIŽNI MOLJ       S. Ličan, A. Hofman
 16. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA in KNJIŽNI MOLJ           S. Ličan
 17. ANGLEŠKE URICE 3., 4. in 5. razred            V. Husu
 18. EKO KROŽEK 3., 4. in 5. razred                M. V. Jagodnik
 19. HIPHOP, POP, LATINO (2.–6. razred)           B. Jenko
 20. FOLKLORA 1.–5. razred          M. Rolih, I. Boštjančič
 21. PRIPRAVE NA RAZLIČNA TEKMOVANJA       učitelji mentorji
 22. VESELA ŠOLA           Z. V. Pugelj in G. B. Blokar
 23. CICIC VESELA ŠOLA           D. B. Kaluža
 24. PLEZANJE           D. Dekleva, Planinsko društvo
 25. LITERARNE URICE (4.–5. razred)            D.B. Kaluža
 26. ANIMACIJE, USTVARJALNE DELAVNICE       T. Vičič
 27. KROŽEK ŠPORTA 1. razred           M. J. Mavrič
 28. KROŽEK ŠPORTA 2. razred           Učitelj PB
 29. KROŽEK ŠPORTA 3. razred           R. Udovič
 30. GLEDALIŠKI KROŽEK            T. Hozner
 31. LIKOVNI KROŽEK 4., 5. r.          D. Čekada
 32. MEDGENERACIJSKO BRANJE          G. B. Blokar
 33. POTOVANJE V SVET KNJIG 1. in 2. razred           M. V. Jagodnik
 34. JAZ PA BEREM 3., 4. in 5. OPP           I. Muha
 35. S KNJIGO V SVET         N. Rolih, M. Prelec

Časovno razporeditev posameznih dejavnosti si učenci lahko ogledajo na oglasnih deskah šole.