Šolska shema                                       

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Po raziskavah NIJZ prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti WHO za sadje in zelenjavo, enako velja tudi za mleko in mlečne izdelke.

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini, minerali, antioksidanti), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravne, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranilnih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas.

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Sadje, ki ga delimo s finančno podporo Evropske unije t.i.  iz  »šolske sheme«,  bomo na šoli delili ob torkih in četrtkih. Sadno malico dobijo učenci v razredih.  Dobava sadja in zelenjave je skrbno načrtovana v sodelovanju z lokalnimi kmeti in kmetijsko zadrugo.  Učitelji v sodelovanju s starši in kuharskim osebjem spodbujamo učence, da sadje vzamejo in pojedo.  To je trajna naložba v zdravje naših otrok.

Sadje je dar narave, zelenjava pa naravno zdravilo, zato želimo, da se učenci ob sadni malici učijo tudi kulture prehranjevanja in spoštljivega odnosa do hrane.

Nazaj na projekti.