VKLJUČENOST V PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE: DEJAVNIK ZAGOTAVLJANJA ENAKIH MOŽNOSTI ZA RAVOJ POSAMEZNIKA IN DRUŽBE TER VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

VKLJUČENOST V PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Vodja projekta: Iris Boštjančič

Odzvali smo se povabilu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in ob podpori Javne agencije za raziskovelno dejavnost Republike Slovenije izvaja raziskavo z naslovom »Vključenost v predšolsko izobraževanje: dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje«. Namen raziskave je ugotoviti: (i) kateri so ključni spodbujevalni in zaviralni dejavniki za (ne) vključitev otroka  v predšolsko izobraževanje, (ii) kako se kaže razvitost socio-emocionalnih spretnosti otrok ob vstopu v šolo ter (iii) kaj je značilno za razvitost predopismenjevalnih spretnosti otrok ob vstopu v šolo. V soglasju s starši bodo učiteljice v 1. razredih preko opazovanja in uporabe ocenjevalnih lestvic in vprašalnikov spremljale predopismenjevalne spretnosti ter socialno vedenje učencev. Vprašalnik o spodbujevalnih/zaviralnih dejavnikih za vključitev v predšolsko izobraževanje bodo izpolnili starši vključenih učencev.

Dostopnost