ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav, v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • samostojno učenje,
  • sprostitveno dejavnost,
  • ustvarjalno preživljanje časa in
  • prehrano.

Učenci v podaljšano bivanj prihajajo po končanem pouku, odhajajo pa z dovoljenjem učitelja po pisnih navodilih staršev.

Urnik podaljšanega bivanja:

Po končanem pouku sledi:

– kosilo,

– sprostitvena dejavnost do 14.00,

– popoldanska malica,

– pisanje domače naloge do 14.50,

– ustvarjalno preživljanje časa do 16.05.

  1. Urnik kosila 
  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
11.50 1. A, 1. B        1. A, 1. B        1. A, 1. B        1. A, 1. B        1. A, 1. B     
12.05  2.A, 2.B 3. A 7. A 2.A, 2.B

3. B

12.15          
12.45

6. A

učenci vozači

učenci vozači

8. A, 8. B

učenci pevskega zbora in učenci vozači

9. A, 9. B

učenci vozači

8. B

učenci vozači

12.50
3. A, 3.B 2.A, 2.B 2. B, 6. B, 7. B 4. A, 4. B 2. A, 2. B, 5. A
13.00
4. A, 4. B

3. B, 4. A, 4. B

2. A, 3. A, 3. B, 

4. A, 4. B

3. A, 3. B

6. A, 6. B

3.A, 4. A, 4. B

13.15
5. A, 5. B   5. A, 5. B   5. A, 5. B, 6. B
13.20          
13.30

8. A, 8. B, 6. B,

učenci izbirnih predmetov

5. A, 5. B, 6. A,

7. A, 8. A, 8. B,

učenci izbirnih predmetov

6. A, 9. A, 9. B,

učenci izbirnih predmetov

5. A, 5. B, 7. A,

7. B, 8. A, 8. B,

učenci izbirnih predmetov

6. A, 6. B,

9. A, 9. B,

učenci izbirnih predmetov

13.40          
  1. Sprostitvena dejavnost

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev.  Dejavnosti potekajo v šoli, na športnem igrišču, v šolskem parku, v telovadnici, računalnici ali učilnici v obliki igre (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne), likovnega ustvarjanja, poslušanja glasbe, ogleda razvedrilno-izobraževalnih vsebin, branja, pogovora …

  1. Samostojno učenje

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov. Starši svoje otroke počakajo v garderobi, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno-izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in nato počakate v garderobi).

  1. Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri.

Informacije za starše

Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času: škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Ob 15.10 učence združujemo v učilnici v pritličju.

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.

SKUPINA TERMIN IZVAJALEC
1. skup. JUTRANJE VARSTVO 1.r. 615 – 815 Marina V., Nataša R., Mojca P. B.
2. skup. JUTRANJE VARSTVO 2.- 5.r 645 – 815 dežurni učitelji
3. skup. JUTRANJE VARSTVO 6.- 7.r 645 – 815 dežurni učitelji
4. skup. JUTRANJE VARSTVO 8.- 9.r 645 – 815 dežurni učitelji
1. skup. PODALJ. BIVANJE 1.r. 1155 – 1605 Mateja K., Adrijana K., dež. učitelj
2. skup. PODALJ. BIVANJE 2.r. 1155 – 1515 Marina V., dež. učitelj
3. skup. PODALJ. BIVANJE 3.r. 1155 – 1515 Mojca P., dež. učitelj
4. skup. PODALJŠANO BIVANJE   4.r. 1240– 1515 Mojca P. B., dež. učitelj
5. skup. PODALJŠANO BIVANJE   5.r. 1240– 1515 Maja J. S., dež. učitelj
6. skup. PODALJŠANO BIVANJE OPP 1155 – 1515 Nataša R.
1. skup. POP. VARSTVO VOZAČEV 6.-9.r. 1150 – 1430 dežurni učitelji