Naša mala knjižnica

V šolskem letu 2016/17 se je naša šola vključila v bralni projekt Naša mala knjižnica, ki je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V okviru projekta so učenci brali predvidena literarna dela in ob njih literarno in likovno poustvarjali. V projekt so se vključile učiteljice in učenci podaljšanega bivanja in podaljšanega bivanja za prilagojen program ter učenci, ki bodo obiskovali literarne urice. Šolska knjižnica je nabavila potrebno literaturo, založba Kud Sodobnost International pa je vsakemu učencu podarila ustvarjalnik z nalogami. Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo projekt NMK s skupino učencev podaljšanega bivanja in podaljšanega bivanja za prilagojen program. Projekt deluje s podporo Javne agencije za knjigo RS.

Nazaj na projekti.