Bistrica

Bistrica je bila vse do druge svetovne vojne bolj obrtno – trgovski kraj, kar je bilo pogojeno s stoletnim razvojem žagarstva (pilarstva) in mlinarstva ob potoku Bistrica. V 19. stoletju je Bistrica doživljala hiter razvoj, iz majhne vasi je preraščala v trg. Razvoj je bil se močnejši po letu 1873, ko je bila zgrajena železniška proga Pivka – Reka. Nastajala so tudi različna društva:


Narodna čitalnica leta 1864,
Gasilsko društvo leta 1886,
Telovadno društvo Sokol
ter Planinsko društvo leta 1907.

V tem obdobju so v današnjem starem delu Bistrice gradili zanimive mestne hiše.
Posebnost Bistrice je tudi leto 1899, to je začetek delovanja prve kranjske tovarne testenin, imenovane PEKATETE, katere lastnik je bil ANTON ŽNIDERŠIČ.

Ilirska Bistrica, mesto v zavetju snežniških gozdov, le korak od Kvarnerskega zaliva, ves čas pa ob bistri vodi bistriški. Ponaša se lahko z bogato tradicijo žagarstva in mlinarstva.  Danes pomembno mejno in obmejno križišče. Območje je bilo naseljeno že v predzgodovinski dobi, kar pričajo sledovi številnih gradišč ilirskih Japodov. Ilirska Bistrica lezi ob zgornjem toku reke Reke in je kraj, sestavljen iz dveh starih naselij, Bistrice in Trnova. Svoje mestne pravice je kraj prejel leta 1933.

Dostopnost