Jedilnik sestavljata vodja prehrane Vera Frank in vodja kuhinje Marija Novoselec.

Starše prosimo, da odsotnost otrok javijo v kuhinjo na telefonsko številko: 05/711-02-64 od 7.00 od 8.30. Druga možnost je preko elektronske pošte na naslov:

prehrana.os.znidersic@gmail.com

Zakon o šolski prehrani Uradni list RS, št. 43/2010, z dne 31. 5. 2010
8. člen

(odjava posameznih obrokov)

(4) Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do ure, ki jo določi šola.

Prosimo starše da odjavijo obrok, če otrok v šoli manjka, sicer jim moramo kljub subvenciji zaračunati neodjavljeni obrok.

Ob odjavi navedite:

IME IN PRIIMEK in RAZRED, ki ga obiskuje vaš otrok.

Če prejema več obrokov (npr. tudi zajtrk, kosilo…), to navedite pri odjavi.

V primeru da malica ni odjavljena starši plačajo polno ceno malice (0,80 €).

Odjave od kosila sprejemamo samo v pisni obliki s podpisom enega od staršev.

Na isto telefonsko številko (ali elektronsko pošto) sprejmemo tudi naročila za izredna kosila.

S 13. decembrom 2014 se je  začela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom.

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni.

Na šoli ponujamo naslednje jedi, ki lahko vsebujejo označene alergene navedene v  Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Voda je zdrava, če ni  preveč mrzla

Zakaj se izogibamo sladkorju.

 

Učenci, ki prinesejo zdravniško potrdilo o alergiji na določeno snov ali več snovi od osebnega zdravnika ali pediatrične klinike dobijo obroke iz živil, ki ustrezajo glede na njihovo dieto.

Jedi cvremo v namenskem olju za cvrenje (arašidovo olje za cvrenje), zato lahko ocvrte jedi vsebujejo sledi arašidov.

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi težav pri dobavi živil ali zaradi dejavnosti na šoli.

Hvala za razumevanje.