Prehrana pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Na šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Zajtrk poteka od 7.00 do 7.45, malica od 9.55 do 10.15. Kosilo je od 12 ure dalje. Popoldansko malico učenci prevzamejo od 14. ure dalje.

Cene obrokov: zajtrk 0,30 €, malica 0,90 €, kosilo 2,62 € ter popoldanska malica 0,40 €.

Jedilnik sestavljata vodja prehrane Vera Frank in vodja kuhinje Marija Novoselec.

Odsotnost otrok starši lahko javijo v kuhinjo na telefonsko številko: 05/711-02-64 od 7.00 od 8.30. Druga možnost je preko elektronske pošte na naslov: prehrana.os.znidersic@gmail.com.  Na isto telefonsko številko (ali elektronsko pošto) sprejmemo tudi naročila za izredna kosila.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.30.

Ob odjavi navedite IME IN PRIIMEK ter RAZRED, ki ga obiskuje vaš otrok.

Če prejema več obrokov (npr. tudi zajtrk, kosilo…), to navedite pri odjavi.

Odjave od kosila sprejemamo samo v pisni obliki s podpisom enega od staršev.

S 13. decembrom 2014 se je  začela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom.

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za ne predpakirana živila. Seznam alergenov je v priloženi tabeli.

Na šoli ponujamo naslednje jedi, ki lahko vsebujejo označene alergene navedene v  Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Voda je zdrava, če ni  preveč mrzla

Zakaj se izogibamo sladkorju.

Dober tek Slovenija

Na šoli  pripravljamo tudi dietno prehrano. Za pripravo potrebujemo vsako šolsko leto novo potrdilo zdravnika. Starše prosimo, da redno odjavljajo dietne obroke, saj se hrana pripravlja posebej.

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi težav pri dobavi živil ali zaradi dejavnosti na šoli.

Zdravo in kulturno prehranjevanje je naša skupna skrb in pomembna popotnica v nadaljnjem življenju otrok.