Izposoja

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

V naši knjižnici imamo več kot 9200 knjig, brošur, CD-jev, DVD-jev in drugega knjižničnega gradiva. Učencem so na voljo tudi naravoslovne, literarne, športne in druge revije, ki jih berejo v čitalnici. Knjige in ostalo gradivo je primerno za učence, ki obiskujejo osnovno šolo.

Učenci imajo lahko izposojene knjige 15 delovnih dni (tri tedne), knjigo pa je mogoče podaljšati še za 10 delovnih dni (dva tedna). Učenci zamudnine ne plačajo, vendar pa za zamujen dan prinesejo simbolično povračilo (bombon), s tem jih navajamo na redno vračanje knjižničnega gradiva.

Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo ali pa jo ob koncu šolskega leta plača.

OŠ Antona Žnideršiča je polnopravna članica kooperativnega online bibliografskega sistema COBISS.

Knjižnična izposoja na sistemu cobiss omogoča:

–   vstopanje v online knjižnico OŠ Antona Žnideršiča (http://www.cobiss.si),

–   preko elektronske pošte lahko dobivate sporočila o skorajšnjem poteku roka vrnitve za knjige,

–   z geslom, ki ga na svojo željo dobite v knjižnici, lahko učenci in starši preverite stanje knjig.

V šol. letu 2010/11 si je šolska knjižnice ustvarila facebook profil, ki vključuje učence in starše naše šole, na katerem objavljamo sezname za slovensko in angleško bralno značko ter obveščamo uporabnike o aktualnih aktivnostih knjižnice.

Šolska knjižnica je za učence odprta vsak dan v dopoldanskem času.

Prosimo, da učenci knjige pravočasno vračajo v knjižnico.

Želimo vam veliko veselja pri branju in virtualnem brskanju po naši knjižnici.

 

Šolsko knjižnico vodita Gabriela B. Blokar in Benjamina Frank.

Dostopnost