Projekt Mreža šol Parka Škocjanske jame 2018/2019

V projekt smo vključeni od leta 2003 in aktivno sodelujemo v vseh razpisanih projektih. Park organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentoric. Letos se bomo med drugim vključili v naslednje dejavnosti:

  • nagradna ekskurzija na Kočevsko za učence kviza »Parkoslovja«,
  • izmenjava plakatov po šolah iz lanske prireditve ob 8. marcu na temo »Vremenoslovje«,
  • obeležitev 15. obletnice mreže šol PŠJ,
  • obeležitev svetovnega dneva mokrišč in Darwinovega dne,
  • sodelovanje na festivalu Kraška gmajna,
  • kviz »Parkoslovje«,
  • »Medsebojna pomoč v naših krajih skozi čas« – prireditev ob 8. marcu 2019,
  • 10. kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras,
  • redno spremljanje in beleženje podatkov o vremenu na šoli in pregled dela, predstavitev,
  • strokovni seminar za mentorice.

Nekatere dejavnosti, ki zgoraj niso navedene, se bodo dodatno pojavljale med šolskim letom in jih bomo sproti vključevali v program dela.

 

Nazaj na projekti.