Projekt Mreža šol Parka Škocjanske jame 2021/2022

V projekt, ki združuje naravoslovne in družboslovne aktivnosti, smo vključeni že od leta 2003.

Učenci se izobražujejo na predavanjih, organiziranih s strani Parka Škocjanske jame, na katerih sodelujejo univerzitetni profesorji, strokovni delavci parka, lokalni predavatelji, ki se samoiniciatvno in ljubiteljsko ukvarjajo z lokalno botaniko, etnologijo …

Učenci bodo letos aktivno sodelovali na več področjih:

  • Kongres mladih raziskovalcev bo potekal s predstavitvijo raziskovalnih nalog maja 2022. Naloge bodo s področja »zelena infrastruktura«.
  • Osmi marec bomo skupaj praznovali in svojo pozornost posvetili ženskam, ki se ukvarjajo s posebno panogo – čebelarstvom. Učenci bodo anketirali, intervjuvali ter zbirali podatke o pomenu čebel ter o delu in načinu življenja čebelark.
  • Obeležili bomo 2. februar, ki je svetovni dan mokrišč ,s predavanjem za učence predmetne stopnje. Predavali bodo strokovni delavci parka, ki sodelujejo kot predstavniki Slovenije okviru Ramsarske konvencije o mokriščih.
  • Zadnji teden v januarju se bomo pridružili DOPSS (Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) in opazovali ptice stalnice v domačem kraju.
  • Ptice selivke bomo opazovali v spomladanskem času v okviru projekta: »Spring alive«.
  • Sodelovali bomo v kvizu, ki ga organizirajo naravni parki Slovenije, ki združujejo narodni park, vse tri regijske parke ter vse krajinske parke Slovenije. Učenci rešujejo naloge preko spleta. Letošnja tema so rastline v naravnih parkih.
  • Podrobneje bomo spoznali tudi biosferna območja v Sloveniji.

Nazaj na projekti.