Obvestilo o brezplačnih kosilih

OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA

ILIRSKA BISTRICA

 

Datum: 16. 1. 2017

 

Spoštovani starši.

V decembru mesecu je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila (na naši šoli je cena kosila 2,15 eur.) bodo od 1. februarja 2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Iz odločbe o otroškem dodatku lahko starši ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Prijave na šolska kosila šola sprejema tudi med šolskim letom, prijavo lahko oddate razredniku ali v tajništvu šole.

Lep pozdrav.

mag. Karmen Šepec, ravnateljica

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost