Ozaveščanje o ravnanju z odpadnim jedilnim oljem

Vsaka kapljica olja, ki jo odvržemo v lijak ali školjko, sčasoma povzroči ne samo zamašitev cevi in s tem dodatne stroške, ampak lahko v kanalizacijski sistem privabi različne škodljivce. Olje, ki konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje in zaradi vpliva na mikroorganizme negativno vpliva na onesnaženje površinskih voda in podtalnice ter na delovanje čistilnih naprav. Olje namreč na površini vode tvori plast, ki onemogoča kroženje kisika, nujnega za življenje rastlin in živali.

Ali ste vedeli, da:

  • Lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode? To je količina vode, ki jo povprečen odrasel Evropejec porabi v 5 dneh.
  • Se lahko odpadno jedilno olje predela v biodizel? Iz enega litra olja nastane 90 % biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja.
  • Je odpadno jedilno olje kuhinjski odpadek, ki se uvršča med nevarne odpadke? Potrebno ga je ločevati in shranjevati ter zavreči ločeno od ostalih odpadkov.
  • Je odpadno jedilno olje prepovedano mešati z drugimi odpadki, zlivati v kanalizacijo, površinske vode, greznice, ali kuriti v pečeh? Za vsako nepravilno ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji so predvidene visoke kazni.
  • Se ostalih odpadnih olj (motornih, strojnih in drugih mazalnih olj) ne sme mešati z odpadnim jedilnim oljem?

(Vir: https://www.komunala-brezice.si/projekti/za-cisto-okolje-vozim-na-jedilno-olje, 11. 2. 2019)

Problematike nepravilnega ločevanja jedilnega olja se zavedajo tudi v JP Komunala Ilirska Bistrica. V namen ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadnim oljem v gospodinjstvu so izpeljali pilotni projekt, pri katerem smo sodelovali tudi učenci in učiteljice naše šole. Strokovni sodelavci iz JP Komunala Il. B.  in Oilright so za drugo- in tretješolce izpeljali delavnice, na katerih so nas seznanili s posledicami malomarnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem na naše okolje ter seveda s pravilnim ravnanjem s tovrstnimi odpadki v gospodinjstvu.

Spoznali smo, da lahko iz odpadnega jedilnega olja izdelamo veliko uporabnih reči. Na priloženih slikah si poglejte, kako smo uživali v izdelovanju sveč iz recikliranih materialov (odpadnega jedilnega olja in steklenih kozarcev).

Po končani delavnici smo učenci in učiteljice prejeli simpatično, predvsem pa praktično zbirno posodo, ki jo bodo uporabljali za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Kako pravilno ravnati z odpadnim oljem

Odpadno jedilno olje moramo najprej nekoliko ohladiti, potem pa zliti v posebno plastično, kovinsko ali stekleno posodo, ki je namenjena shranjevanju odpadnega olja. Ko se nabere zadostna količina, posodo odpeljemo do najbližjega ekološkega otoka v zabojnik za odpadno olje ali v center za ločeno zbiranje odpadkov v Globovniku. Na ta način odpadno jedilno olje odlagamo na okolju prijazen način, hkrati pa omogočimo tudi njegovo nadaljnjo predelavo.

Zbirni zabojniki za odpadno jedilno olje se nahajajo na sledečih ekoloških otokih:

Ilirska Bistrica Podgrad Knežak
Rozmanova ulica – pri garažah Ekološki otok pri pošti Ekološki otok pri gasilskem domu
Gubčeva ulica
Rečica

Učiteljica Mojca Rolih

Več fotografij

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost