Spoštovani starši!

V šolo se v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo potrebno izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)  (priloga).

Naj navedemo nekaj najpomembnejših informacij v zvezi z organizacijo življenja in dela na šoli, ki upoštevajo navodila NIJZ:

 • Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci!
 • V šolsko stavbo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni.
 • Pouk bo v vseh oddelkih potekal v matični učilnici oddelka, učenci torej učilnic praviloma ne menjavajo. V učilnicah bomo, kolikor je to mogoče, zagotovili doseganje zadostne medosebne razdalje.
 • V objektu šole učenci, starejši od 12 let, nosijo maske, vendar le izven matične učilnice. Maske so obvezne na šolskih avtobusih.
 • Za učence iz mesta priporočamo peš hojo ali kolesarjenje.
 • Za učence vozače bo organiziran šolski prevoz po veljavnem urniku, od srede, 3. 6. 2020 dalje, bo organiziran tudi drugi odvoz. Ne glede na to, pozivamo starše, da v kolikor je to mogoče, organizirajo za svoje otroke individualni prevoz s strani staršev, saj za javni prevoz veljajo omejitve pri številu potnikov in bi lahko pri prevozu prihajalo do težav.
 • Učenci, ki ne prihajajo v šolo s šolskimi avtobusi, naj v šolo pridejo od 8.10 naprej. Ker moramo jutranje varstvo še vedno organizirati v ločenih skupinah, žal ne bomo mogli v varstvo sprejeti učencev nevozačev, ki bi na šolo prihajali prezgodaj. Starše torej opozarjamo na dosledno upoštevanje dogovorjene ure prihoda.
 • Posamično bo učence v stavbo sprejemal dežurni učitelj. Učenci vstopajo v šolo skozi dva vhoda: učenci prvega triletja skozi spodnjih vhod, ostali učenci skozi zgornjega (kot običajno). Ob vstopu si bodo najprej razkužili roke, nato pa bodo šli posamično k svoji omarici, kjer se bodo preobuli. Cel čas moramo skrbeti za medosebno razdaljo vsaj 1,5 m.
 • Učenci takoj po pouku zapustijo šolsko stavbo, učenci vozači počakajo na šolski avtobus. Če odhoda avtobusa nimajo takoj po pouku ali po kosilu, morajo na odvoz počakati v podaljšanem bivanju (učenci od 1. do 5. razreda) oziroma v varstvu vozačev (učenci od 6. do 9. razreda), ki je organizirano v dveh učilnicah ob garderobah.
 • Na šoli bosta organizirana malica in kosilo.
 • V zvezi z organizacijo življenja in dela na šoli v teh posebnih pogojih smo pripravili Pravila ravnanja na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica v času razbremenilnih ukrepov, ki so objavljena na šolski spletni strani.

Veselimo se ponovnega srečanja z vsemi učenci. Storili bomo vse, da bodo učenci na šoli varni in da bodo zdravi uspešno zaključili šolsko leto!

mag. Karmen Šepec, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost