Obvestilo o delu na daljavo

Spoštovani starši,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je z okrožnicama 14. in 15. 10. 2020 obvestilo osnovne šole, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužbe SARS-CoV-2 v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020  za učence 6., 7. 8. in 9. razreda vzgojno-izobraževalno delo izvaja kot izobraževanje na daljavo.

Delo učencev od 6. do 9. razreda bo potekalo preko Arnesovih spletnih učilnic, kamor bodo učitelji dnevno nalagali gradiva in naloge.  Opravljanje nalog bodo učitelji beležili v šolsko dokumentacijo, zato vas prosimo, da delo vašega otroka spremljate in ga spodbujate, saj bo le tako  lahko dosegel učne cilje. Natančnejša navodila o uporabi spletnih učilnic smo učencem posredovali na šoli. Za dodatne vprašanja se preko elektronske pošte obrnete tudi na razrednike.

Za učence, ki doma nimajo ustrezne računalniške opreme, le-to lahko zagotovi šola, zato takšno potrebo sporočite razrednikom.

Tednu  izobraževanja na daljavo sledijo jesenske počitnice, ki trajajo do 1. 11. 2020. V tem času vas bomo obvestili o nadaljnjem poteku vzgojno-izobraževalnega dela.

Za učence od 1. do 5. razreda se nadaljuje pouk in vse ostale dejavnosti v šoli po običajnem urniku. Spomniti vas želimo na upoštevanje varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe (uporaba mask, umivanje rok, higiena kašlja, varnostna razdalja). V šolo naj prihajajo le zdravi otroci.

V želji, da bomo s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov izboljšali trenutno stanje in nadaljevali z izvajanjem pouka v šoli, vas lepo pozdravljamo.

Karmen Šepec, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost