Obvestilo za starše, učenke in učence

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o podaljšanju ukrepov za zajezitev epidemije covid-19, ostaja v veljavi sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o izobraževanju na daljavo, tudi od 14. 12. 2020 dalje.

Kljub enotni želji učencev, učiteljev, staršev in strokovne javnosti, da se šole ponovno odprejo, se zaradi epidemiološke slike v Sloveniji, žal to še ne more zgoditi. 

S ciljem prilagoditve pouka sedanjim razmeram, je ministrica dr. Simona Kustec sprejela sklep, da se v šol. letu 2020/21 vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021 oz. do 15. junija 2021 za učence 9.razreda. Posledično je zmanjšano tudi minimalno število ocen

Zavedamo se, da je pouk na daljavo zahteven za učence in učitelje in zelo zahteven za starše, ki svojim otrokom nudite pomoč in spodbudo. Učitelji si zelo prizadevajo, da bi pouk na daljavo čim bolj približali učencem in se prilagodili okoliščinam, v katerih živimo. Uspešnost takšnega načina dela je odvisna od vseh, ki v tem procesu sodelujemo. Na šoli ugotavljamo, da večina učencev dobro in uspešno sodeluje in opravlja svoje obveznosti, nekaterim pa počasi zmanjkuje energije, volje in motivacije za delo. Zaposleni na šoli se bomo potrudili, da bomo skupaj z učenci in tudi z vašo pomočjo, spoštovani starši, zbrali dovolj moči in energije, da v delovnem tempu zaključimo letošnje koledarsko leto.

Prihaja december,  ki nas je vedno navdajal z veseljem in pričakovanji ob množici družabnih dogodkov. Čeprav le-teh letos ne bo, naj letošnji praznični mesec kljub temu ohranja vedrino in  tople človeške odnose ob zavedanju, da  dosledno upoštevamo vse ukrepe, ki predstavljajo pot k zajezitvi epidemije. Naj bodo tokrat prostor za druženje in veselje naši domovi in naše družine!

V želji, da si novo leto voščimo tukaj, na šoli, vas lepo pozdravljam!

Ilirska Bistrica, 14. 12. 2020

                                                                                             Karmen Šepec, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost