Obvestilo staršem 2. in 3. triletja

OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA

ILIRSKA BISTRICA

Datum: 12. 2. 2021

Spoštovani starši!

Na naše veliko veselje se v ponedeljek, 15. 2. 2021, vračajo v šole še učenci 2. in 3. triletja.

Pošiljamo vam natančnejša navodila, ki bodo veljala ob ponovnem prihodu:

 • Najpomembnejši ukrep: v šolo lahko pridejo samo zdravi učenci!
 • Pouk se bo izvajal v matičnih oddelkih (t.i. mehurčkih). Ne bomo izvajali pouka v manjših učnih skupinah, šport na predmetni stopnji se bi izvajal znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Oddelek praviloma ne bo prehajal iz prostora v prostor, razen v telovadnico. Urnike pouka po oddelkih, ki se niso bistveno spremenili od pouka v živo v jeseni, si lahko ogledate na povezavi: https://www.easistent.com/urniki/c4d3c4f6da3d2fe19677ff3c4fec059258360d4a
 • Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta organizirana kot jeseni: jutranje varstvo od 6.15 do začetka pouka, podaljšano bivanje od konca pouka do 16.05. Jutranje varstvo je namenjeno samo učencem vozačem!
 • Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, naj v šolo pridejo po 8.10.
 • Za učence 4. in 5. razredov bo organizirano podaljšano bivanje, vendar le do 14.25 oz. do odhoda šolskih avtobusov.
 • Organizirana bosta šolska malica in kosilo. Učenci bodo malicali v učilnicah, kosilo pa bo v šolski jedilnici, kjer bomo upoštevali vsa higienske ukrepe.
 • Tudi sicer bomo v celotnem dnevu upoštevali vsa higienska priporočila NIJZ-ja (higiena kašlja in kihanja, vzdrževanje primerne razdalje, higiena rok, čiščenje in razkuževanje površin in predmetov, zračenje prostorov, namestitev navodil v učilnicah in po šoli,…).
 • Vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa le izven matične učilnice (po hodnikih, garderobah, sanitarijah, skupnih prostorih). Maske so v navedenih prostorih obvezne, učencem jih morate zagotoviti starši.
 • Šolski avtobusi bodo vozili po veljavnem voznem redu. Učenci morajo ves čas prevoza nositi masko in upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Starše pozivamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi sami. 
 • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni. Na vhodih v šolo in v garderobah bodo pred in po pouku dežurni učitelji, ki bodo v pomoč učencem in staršem. 
 • Vsi učenci 2. in 3. triletja bodo v šolsko stavbo vstopali na zgornjem vhodu (kot do sedaj).
 • Na šolski spletni strani so objavljena prenovljena Pravila ravnanja na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica v času epidemije Covid -19.

Spoštovani starši, prosimo vas, da tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine!

V želji, da bi ponovno snidenje potekalo prijetno in varno, vas lepo pozdravljamo!

Karmen Šepec,

ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost