Obvestilo pred začetkom pouka

Miroslav Slana Miros: Septembrski ples

Šolsko veselje je k nam priplesalo,

ej, kakor sova z drevesne dupline,

znanje nam v glave modrost bo vsejalo, 

vrtali bomo spet knjižne vrtine!


Tehniki, športniki, glasbene rože,

pesniki bodo spet razred krasili, 

ko preznojeni z učenjem do kože 

v šolo se bomo do las zaljubili.


Razred naš je veliko plesišče, 

v plesu drug drugemu smo si potrebni;

kot ptiček zrnje vsak znanje si išče, 

kajti brez znanja smo slepci nevedni.


Plešimo, plešimo, žene nas urnik, 

da nam bo glavice znanje krasilo, 

da nam slovenščina ne pade v kurnik, 

knjig nas bo sto neprebranih lovilo!

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

V sredo, 1. septembra 2021, je prvi šolski dan in pričetek pouka za vse učence. Veseli smo, da se bomo vsi znova srečali v šoli in da bomo (ob upoštevanju ukrepov) varno, spodbudno in prijazno začeli z učenjem in delom.  Želimo si, da bi šola ostala odprta celo šolsko leto in da bomo v zdravem in varnem okolju uresničili cilje vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Za lažjo organizacijo dela na šoli (prehrana, prevoz, podaljšano bivanje…) vas prosimo, da najkasneje do sobote, 28. 8. do 20.00 izpolnite vprašalnik na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/28786. Povezava bo po tem roku zaprta in bomo manjkajoče informacije pridobili naknadno. 

Posredujemo vam nekaj najpomembnejših informacij ob začetku šolskega leta.

Pouk bo prvi šolski dan potekal nekoliko prilagojeno: 

  • 1. razredi bodo imeli sprejem in srečanje ob 9. uri v šolskem atriju (pot bo označena) , 
  • 2. in 3. razredi bodo imeli pouk 4 šolske ure, kar pomeni od 8. 20 do 11. 55, 
  • 4. do 9. razredi pa bodo imeli pouk 5 šolskih ur, kar pomeni od 8.20 do 12. 40. 

Učenci od 2. do 9. razreda ter OPP naj 1. šolski dan s seboj prinesejo šolsko torbo z vsemi potrebščinami, v skladu z urnikom, ki bo najkasneje v torek objavljen na spletni strani šole. 

Vsi učenci (razen prvošolcev) naj imajo s seboj šolske copate. 

Malica bo organizirana za vse učence že prvi šolski dan, kosilo pa od četrtka, 2. septembra 2021 dalje. 

Kot običajno bo že prvi šolski dan organizirano jutranje varstvo (od 6.15 do 8.15) za učence vozače in tiste učence od 1. do 5. razreda, ki jih v šolo pripeljejo starši.  

Učenci, ki v šolo prihajajo iz bližnje okolice sami, naj v šolo pridejo od 8.10 naprej. V splošnem priporočamo trajnostne načine prihajanja v šolo: hoja, kolesarjenje, javni prevoz. 

Podaljšano bivanje bo organizirano od prvega šolskega dne dalje. Tisti starši, ki bodo svoje otroke iz podaljšanega bivanja prevzeli osebno, lahko to storijo pred šolo, in sicer ob določenih časovnih terminih: takoj po kosilu, ob 13.35, ob 14.15, ob 15.15 ali kasneje ob dogovorjeni uri.  

Šolski prevozi bodo organizirani kot v lanskem šolskem letu, urnike prevozov si lahko ogledate na spletni strani šole. 

Roditeljski sestanki za starše bodo organizirani do 20. septembra 2021, o razporedih boste pravočasno obveščeni. 

Ukrepe, ki bodo ob začetku pouka veljali na šoli, učenci že poznajo, saj se ne razlikujejo bistveno od tistih, ki smo jih izvajali po vrnitvi učencev ob koncu lanskega šolskega leta.  

 Povzemamo in opozarjamo na najpomembnejše: 

  • V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe; učenci in zaposleni. Učenci ob prihodu v šolo vstopajo sami. Starši in zunanji obiskovalci lahko vstopajo v šolo samo izjemoma, s predhodno najavo in morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Pred vstopom v šolo bo oseba, pooblaščena s strani ravnateljice, izpolnjevanje tega pogoja preverila. Šola mora voditi evidenco zunanjih obiskovalcev.  
  • Opozarjamo, da za javne prevoze veljajo posebni ukrepi, izpostavljamo dva: 1) vsi učenci morajo obvezno nositi zaščitno masko, 2) obvezno je razkuževanje rok. 
  • Ob vstopu v šolo si vsi vstopajoči razkužijo roke. Učenci, ki si zaradi utemeljenih razlogov rok ne razkužujejo, si roke temeljito umijejo s toplo vodo in milom. 
  • Učenci od 1. – 5. razreda nosijo zaščitno masko v skupnih prostorih, v matičnih učilnicah pa ne. Učenci od 6. – 9. razreda nosijo zaščitne maske v vseh prostorih šole (tako v skupnih kot tudi v matični učilnici). Zaščitno masko si prinese vsak učenec od doma.  
  • Pouk v vseh oddelkih izvajamo v matični učilnici oddelka, učenci torej učilnic praviloma ne menjavajo. Učenci v skladu z urnikom zamenjajo učilnico le pri predmetih, ki se izvajajo v specializiranih učilnicah ali kabinetih. Učenci si v šoli med seboj ne izmenjujejo ali posojajo šolskih potrebščin, pripomočkov ali drugih predmetov. Ko je izmenjava potrebna, se predmeti pred uporabo obvezno razkužijo. 
  • Vse obroke, razen kosila, učenci zaužijejo v svoji matični učilnici. Kosilo bodo učenci pojedli v šolski jedilnici v skladu s pripravljenim razporedom. 
  • Govorilne ure in roditeljski sestanki, ko je to mogoče, potekajo na daljavo (po telefonu, preko videopovezav). Izjemoma, ko so za to utemeljeni razlogi, potekajo srečanja s starši lahko tudi v živo, pri čemer se upoštevajo vsi higienski ukrepi (ustrezna medosebna razdalja, razkuževanje rok, uporaba maske) ter izpolnjevanje pogoja prebolelosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). 1. roditeljski sestanki bodo organizirani v živo v prvi polovici septembra (za udeležbo bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT, v primeru, da tega kateri od staršev ne bo mogel izpolniti, bomo omogočili udeležbo preko video povezave). Vabila boste prejeli naknadno.  

Celotna pravila ravnanja in protokole, ki veljajo na šoli v povezavi z omejevanjem širjenja COVID-19 si lahko preberete tukaj

Želimo vam prijeten začetek novega šolskega leta! 

Mag. Ines Piljić, ravnateljica 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost