Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo na šoli, do napotitve v karanteno na domu, podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

V šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Starše pozivamo, da ob prejemu obvestila o okužbah v oddelku vašega otroka in pouku na daljavo ravnate enako skrbno, kot če bi že takoj prejeli napotitev v karanteno. Le tako bomo zmanjšali kroženje virusa in širjenje okužb.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje in odgovornost, ki ste jo izkazali.

Bodite dobro in ostanite zdravi!

mag. Ines Piljić, ravnateljica