E-twinning projekt – Popularizacija znanosti in razvijanje STEM veščin

E-twinning projekt – Popularizacija znanosti in razvijanje STEM veščin

V e-Twinning projektu nadarjenim učencem in učencem s prevladujočim interesom na področja naravoslovja omogočamo pridobivanje izkušenj v mednarodnem sodelovanju z vrstniki iz Hrvaške (sodelujemo z OŠ „Jelenje – Dražice“). Glavni cilj teh dejavnosti je spodbujanje zanimanja za znanost in pridobivanje izkušenj z znanstvenim pristopom k raziskovanju na področju naravoslovja, matematike in inženirstva. Ob lastnem aktivnem raziskovanju bodo učenci razvijali pozitiven odnos do učenja ter raziskovalno samozavest.

Dostopnost