ICST- generator kompetentnega kadra

ICST- generator kompetentnega kadra

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Partnerji: Šolski center Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Pivka, OŠ Miroslava Vilharja Postojna.

S projektom bomo učencem omogočili razvijanje veščin in kompetenc na področju sodobnih tehnologij. S terminom sodobne tehnologije opredeljujemo: CAD/CAM, delo na tri in/ali pet osnem CNC, 2D in 3D modeliranje in 3D tiskalnik.

Z aktivnostmi želimo osnovnošolcem zadnje triade predstaviti možnosti v domačem okolju in jim približati sodobno tehnologijo.

Za osnovnošolce zadnje triade bodo dijaki v sodelovanju z učitelji pripravili delavnice – tehniški dan, ki bodo usmerjene v promocijo sodobnih tehnologij. Tehniški dan bo sestavljen iz dveh modulov, od katerega bo eden vključeval ogled ICST-ja, drugi pa obdelavo kovin.