Inovativna učna okolja – Inovativna pedagogika 1:1

Namen projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja je – na osnovi splošnih in specifičnih kompetenc 21. stoletja, inovativnih pristopov poučevanja in učenja podprtih s sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijami prihodnosti – razviti sistemske mehanizme in pedagoške strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnejše vključevanje učencev iz ranljivih skupin ter jih preizkusiti v pilotnih razredih. V okviru projekta so povezane razvojne inštitucije na področju vzgoje in izobraževanja s šolami, da bi skupaj spremljali uvajanje inovativnega poučevanja in učenja s tablicami v šolski prostor.

Naša šola je implementacijska šola, kar pomeni, da bomo e-vsebine, ki jih bodo pripravile razvojne šole, preizkušali v enem izmed oddelkov zadnje triade v obdobju dveh do treh let. Iz projekta smo dobili financirane tablice, strokovni delavci pa bodo deležni dodatnega izobraževanja in usposabljanja za uvajanje inovativnih učnih okolij.

Nazaj na projekti.