NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 – 7., 8. in 9. razred

NAZIV PREDMETA OPIS PREDMETA
HRVAŠČINA

Zakaj hrvaščina?

 • Hrvaščina je jezik, ki je slovenščini najbolj soroden,
 • marsikaj že razumem,
 • v drugih tujih jezikih mi je vse novo,
 • lahko se bolje znajdem v hrvaškem okolju (poleti na morju, na ekskurziji, pri nakupovanju…),
 • brez težav lahko spremljam hrvaške TV oddaje, razumem besedila hrvaških pesmi in berem hrvaške revije in stripe…,
 • čez nekaj let mi bo veliko lažje v poslovni komunikaciji,
 • uporabim jo lahko tudi zunaj Hrvaške: v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori.

Učne vsebine za tretje izobraževalno obdobje (od 7. do 9. razreda):

 • Jaz: osebni podatki, državljanstvo, narodnost.
 • Šola: vrsta šole, urnik, učenje.
 • Medčloveški odnosi: prijatelji, sošolci…
 • Stanovati: hiša, stanovanje, stanovanjska oprema, vsakdanja opravila.
 • Nakupovanje: oddelki v trgovski hiši, kakovost, cena, žepnina, oblačila, hrana.
 • Prosti čas: šport, različne dejavnosti, konjički…
 • Delo in poklic
 • Življenje v mestu in na podeželju: javne zgradbe, promet, prometna sredstva.
 • Storitvene dejavnosti: pošta, telefon, banka.
 • Naravno okolje: vreme, narava, živali, skrb za okolje.
 • Sredstva obveščanja: časopisi, TV, splet…
 • Potovanja: spoznavanje tujih krajev, izleti, prometna vzgoja.
 • Pesmi, igre, uganke, rime, zgodbe
Dostopnost