Projekt ATS 2020 – formativo spremljanje transverzalnih veščin

Projekt ATS 2020 – formativno spremljanje transverzalnih veščin

V projektu ATS 2020 se učitelji ukvarjajo z vprašanjem, kako z uporabo različnih orodij IKT formativno spremljati in vrednotiti razvoj znanja in nekaterih veščin pri učencih ter na kakšen način opolnomočiti učence, da zmorejo sami načrtovati, spremljati in vrednotiti svoj lasten napredek v znanju in veščinah. Znotraj projekta naši učitelji opravljajo razvojno delo, kjer v sodelovanji s kolegi iz ostalih vključenih šol oblikujejo problemske naloge, ki učencem nudijo priložnost, da se pri pouku urijo v posameznih izbranih veščinah (npr. sodelovanje in komunikacija, kritično mišljenje…). Po drugi strani pa bodo učitelji v razredih preizkušali pripravljene naloge, spremljali in vrednotili napredek učencev s pomočjo razvojnega e-listovnika.

Nazaj na Projekti.

Dostopnost