Projekt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

Projekt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

Cilj skupine za izvajanje samoevalvacije na šoli je voditi kolektiv skozi proces zastavljanja jasnih ciljev na nivoju šole, ki jih bomo pri delu z učenci zasledovali v obdobju naslednjih 3-5 let. V preteklih šolskih letih smo sistematično delali na razvijanju učinkovitih učnih strategij, podrobneje bralno učnih strategij pri učencih in opazili znaten napredek. V naslednjem obdobju bomo kot prednostno nalogo zasledovali krepitev zdravega odnosa do prehranjevanja. Področje bomo zajeli celostno (od spodbujanja zdravega prehranjevanja do krepitve primernega vedenja med prehranjevanjem).

Zagotoviti želimo sledljivost doseganja prednostnih ciljev in s tem natančnejše ovrednotiti kakovosti našega dela, zato bomo ob natančno predvidenih kazalnikih sproti spremljali napredek učencev na izbranem področju.

Nazaj na projekti.

Dostopnost