Spodbujanje trajnostnega prometa

Spodbujanje trajnostnega prometa

Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, ki bo močno vplival na urejanje prometa v naši občini v naslednjem desetletju, hkrati bo CPS podlaga za pridobivanje evropskih sredstev za izvedbo konkretnih projektov s področja trajnostne mobilnosti v občini. V te projekte naj bi se vključile tudi osnovne šole v občini z različnimi akcijami: igra Prometna kača, dan brez avtomobila, obeležitev evropskega Tedna mobilnosti, Šolska pot po meri otrok. Šola bo spodbujala peš hojo in kolesarjenje v šolo ter uporabo javnih prevoznih sredstev oziroma souporabo avtomobila (vožnja učencev iz različnih družin v šolo z enim avtomobilom). Šola naj bi v okviru tega projekta pripravila tudi nov načrt varnih šolskih poti.

Nazaj na projekti.

Dostopnost