Uživajmo v zdravju

Uživajmo v zdravju

Šola se je že v šolskem letu 2015/16 vključila v projekt norveškega finančnega mehanizma Uživajmo v zdravju, ki teče pod vodstvom zavoda RS za šolstvo, kot ključni partnerji pa sodelujejo še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Fakulteta za šport Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor in Fakulteta za zdravstvo iz Jesenic. Cilj projekta je zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in telesni aktivnosti). Dodatni cilj je vzpostaviti dobre medsebojne povezave in sodelovanje med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih in lokalno skupnostjo. Vzpostavljeni so lokalni preventivni timi, v okviru katerih delujejo zdravstveni, šolski in občinski preventivni timi. Na ravni šole je šolski preventivni tim sestavil akcijski načrt, ki vključuje:

 • pregled jedilnikov in izboljšanje ponudbe organizirane prehrane
 • ponudba vode in nesladkanega čaja v času odmora
 • spodbujanje učencev k zdravemu načinu prehranjevanja ob razdeljevanju hrane in hranjenju
 • delavnice zdravega prehranjevanja za učence in starše 5. in 6. razreda
 • ureditev šolskega zeliščnega eko vrtička (pri urah gospodinjstva)
 • vodenje individualnih koledarjev z zaužitim sadjem in zelenjavo (razredni koledar za učence 4., 5. in 6. razredov)
 • rekreativni odmor za šolo in ureditev zunanjih površin šole
 • poučevanje na razredni stopnji skozi gibanje
 • delavnica za učitelje za minute za zdravje in uvedba le-teh
 • skupaj z učenci peš v šolo za najmlajše
 • zapeljimo se skupaj v šolo (uporaba javnih prevozov)
 • ureditev kolesarnice
 • organizacija prostočasnih interesnih dejavnosti s področja gibanja
 • izražanje z gibom
 • planinstvo na predmetni stopnji
 • zumba za 8. in 9. razred, plesni zmenek
 • gibalni kotički na šoli s pripomočki in piktogrami z navodili
 • gibalna vadba, planinski pohod in sprehodi v naravo
 • za zdravstveno ogrožene
 • delavnica Zdravi prigrizki in namazi« za zdravstveno ogrožene.

Nazaj na projekti.

Dostopnost