parkNagrada MŠ Ljubljana 4_10_16 (10)

Park Škocjanske jame, Slovenija prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva

4. 10. 2016, dan pred mednarodnim dnevom učiteljev, je v Ljubljani potekala svečana podelitev nagrad RS na področju šolstva, ki jo podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nagrade se podeljujejo že od leta 1966. Svečanost je potekala v duhu 50. obletnice. Ob tej priložnosti je bil slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor. V imenu Parka Škocjanske jame, je nagrado prevzel Stojan Ščuka.

Društvo Biologov Slovenije je maja letos predlagalo za nagrado Park Škocjanske jame, Slovenija z utemeljitvijo odličnega in inovativnega delo na področju izobraževanja v mednarodni mreži šol. Park povezuje v mrežo sedem šol.

V Sloveniji so to OŠ Podgora, Kuteževo;  OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica; OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica; OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača in podružnično šola Vreme. V Italiji sodelovanje poteka s COŠ Pinka Tomažiča, Trebče, Italija, ter v letih 1999 do 2010 tudi z Istituto Comprensivo Reiner Maria Rilke, ki je bil v času ustanovitve mreže šol, leta 2003, imenovan Scuola Media de Machesetti. S svojim strokovnim in predanim delom se v mreži šol odlikuje 27 mentoric: ravnateljica Mirjam Vrh, Jana Smajla, Vera Frank, ravnateljica Karmen Šepec, Nadja Baša, Nada Šircelj, Benjamina Frank, ravnateljica Ester Juriševič, Lidija Bačič, Lavra Novak, Anica Brožič, Heda Vidmar, Nevica Iskra, Nina Sedmak Močilnikar, ravnateljica Damjana Gustinčič, Mirjam Trampuž, Danila Grželj, Andreja Čok, Jožica Ivančič, Martina Vrabec, Barbara Jazbec, Mira Grgič, Xenia Cante. Med njimi so tudi upokojene mentorice: Vanja Tijan, Majda Valenčič, Nežica Celin Dovgan in Magda Korošec, ki še danes sodelujejo s parkom.

nagrada MIZŠ

PŠJ v sodelovanju z mentoricami mreže šol razvija projektne naloge ter omogoča, preko mednarodnih projektov in povezav, izmenjavo izkušenj mentorjev in učencev ter pridobivanje dodatnih strokovnih znanj. PŠJ redno izobražuje mentorice mreže šol na strokovnih predavanjih v parku ter seminarjih, ki jih organizira v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. S praktičnim raziskovalnim delom, ki ga učenci izvajajo v šolah in parku pa so dosegli spoznavanje pomena uporabnosti znanja in potrditev lastnih rešitev okoljskih problemov izven šol, od staršev pa do nosilcev odločanja na občinskih ravneh.

Strokovno delo, koordinacijo s pripravo in izvedbo programa mreže šol, izvajata v PŠJ mag. Vanja Debevec in Darja Kranjc, ter tako združujeta v izobraževalne programe varstvo naravne in kulturne dediščine ter spoznanja o pomenu in izvajanju trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju. Poleg številnih nastopov, projektov, delavnic, velja izpostaviti raziskovalni projekt 8. marec, ko učenci šol raziskujejo ravnanje in znanje na določeno temo nekoč in danes. Te teme so neposredno vezane na trajnostno ravnanje žensk v domačem gospodinjstvu in širšem okolju. Že sedmo leto učenci predstavljajo svoja raziskovalna dela s področja ekologije, biologije, etnologije, zgodovine, prometa, trajnostne rabe energije na kongresu mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras in porečja Reke. Učenci bodo letos predstavili deset zapovedi za trajnostni razvoj s kratkimi filmi. Pri tem sodelujejo tudi šole s Švedske. Šole bodo v tem šolskem letu začele sodelovanje z osnovnimi šolam iz Gane s katerimi bomo v prihodnje izmenjevali izkušnje s področja običajev in  navad ter opazovali in spremljali ptice selivke.

Mreža šol PŠJ je bila zgled vzpostavitvi mrežam šol v Kozjanskem regijskem parku, Notranjskem regijskem parku, Parku Prirode Učka na Hrvaškem in v Občini Lidköping na Švedskem. Po programih izobraževanja, ki jih je PŠJ vzpostavil z mrežo šol, so se zgledovali tudi v Biosfernem območju porečja La Dordogne v Franciji, kar priča tudi plakat, ki so ga izdali ob ustanovitvi le-tega pred štirimi leti.

Mednarodni koordinacijski svet biosfernih območij ter Sekretariat UNESCO programa MAB, sta leta 2015 podala oceno desetletnega dela Biosfernega območja Kras. V le-tej je posebej izpostavljeno izobraževalno delo PŠJ in predlagano kot model drugim Biosfernim območjem po svetu na področju izobraževanja za trajnostni razvoj ter participacije javnosti.

Park Škocjanske jame, Slovenija je za svoje dosežke že bil dobitnik nagrade na državnem nivoju. Leta 2006 je Slovensko muzejsko društvo Parku podelilo Srebrno Valvasorjevo priznanje za ureditev Naravoslovnega centra v Delezovi domačiji v Škocjanu. Leta 2014 je Park ustanovil tudi Mrežo Univerz z Univerzo v Ljubljani, Univerzo na Primorskem Università del Litorale ter Univerzo v Novi Gorici. Obe mreži delujeta v okviru izvajanja UNESCO programa MAB – Človek in biosfera.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost