Prejeli smo spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica

Ob občinskem prazniku 4. junija je Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica prejela spominsko plaketo za 30-letno uspešno in ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja.

V utemeljitvi so zapisali:

Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica je bila ustanovljena 31. 3. 1992, ko je tedanja Skupščina Občine Ilirska Bistrica sprejela Odlok o razdelitvi Osnovne šole Dragotina Ketteja na dve samostojni šoli. Osnovni šoli so bili že ob ustanovitvi priključeni tudi oddelki s prilagojenim programom. V času obstoja se je šola kar nekajkrat statusno preoblikovala, priključena ji je bila OE Ljudska univerza in do 2010 tudi Enota vrtec.

OŠ Antona Žnideršiča je najmlajša šola v občini, vendar je že kmalu po ustanovitvi zaradi uspešnega in sodobnega izvajanja vzgojno–izobraževalnega dela pridobila pomembno mesto na občinskem šolskem prizorišču. V tridesetih letih svojega delovanja sledi temeljnemu poslanstvu šole – učenju in poučevanju, ob tem pa si vztrajno prizadeva držati korak s časom, slediti novostim, ki se pojavljajo na šolskem področju, in ustvarjati pogoje za optimalen razvoj učenčevih sposobnosti, tako v okviru obveznega dela programa kot tudi tistega, ki je neobvezen, pa toliko bolj prilagojen potrebam, interesom in željam otrok.

Prav ta prizadevanja so razlog za vključitev v številne projekte, tako na državni kot na mednarodni ravni. OŠ Antona Žnideršiča že od vsega začetka sodeluje v mednarodnem projektu Eko šola kot način življenja, je aktivna v Mreži šol parka Škocjanske jame in nosi naziv Kulturna šola, vključena je bila v mednarodni projekt Comenius in v mnoge druge projekte, ki imajo za cilj dvigovati kakovost pouka in znanja učencev ter razvijati veščine s področja kulture, branja, športa in gibanja. Šola se povezuje z različnimi institucijami na lokalni in državni ravni s sodelovanjem na natečajih in pri pripravi raziskovalnih nalog s področja naravoslovja, zgodovine, ekologije, literature in tehničnih dejavnosti. V zadnjih letih se je s sistematičnim uvajanjem informacijske tehnologije v pouk digitalizirala in postala vzor sodobno opremljene šole.

Z bogato ponudbo interesnih dejavnosti in s sodelovanjem z društvi in klubi poskuša bogatiti prosti čas in dvigovati kvaliteto življenja svojih učencev, zaradi dobrih prostorskih pogojev pa je tudi središče športnega in družabnega dogajanja v kraju.

Iskrene čestitke, OŠ Antona Žnideršiča!

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost