Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije. Kot že nekaj let smo tudi letos imeli na 3. petek v novembru tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želimo spodbujati zdrave prehranjevalne navade. Zjutraj ob 8.20 smo se odpravili v jedilnico. Tam smo pojedli tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo med, maslo, mleko, črn kruh in jabolko, vse je iz domačih kmetij.

Med nam je dobavil čebelar Branko Skrt, jabolka kmetija Lenarčič iz Čelj, maslo Biodobrote iz Studenca ter bio kruh pekarna Zdrav obrok. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem se tudi zagotavlja trajnostna raba površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjajo se delovna mesta na podeželju obenem pa se dviga stopnja samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšuje prehranska varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske dejavnosti se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Po zajtrku smo se odpravili v učilnice ali na igrišče in imeli telovadbo z učitelji. Ko smo se dobro razgibali, smo nadaljevali s poukom. S tem smo želeli obeležiti Dan zdrave šole in 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol, v katero smo vključeni že osmo leto.

Ob 10. uri, po malici, smo zapeli pesem Lojzeta Slaka, Čebelar. S tem smo se pridružili vsem slovenskim šolam, na katerih je tudi potekal dan slovenske hrane.

                                                                Maruša Bizjak, 7. b  in Andreja Želodec, 8. a

Učiteljica Vera Frank

Več fotografij

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost