Navodila pred pričetkom pouka

Spoštovani starši, dragi učenci,

Izpostavljamo nekaj najpomembnejših pravil, ki bodo veljala za življenje na šoli s prvim šolskim dnem letošnjega šolskega leta:

 • V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe; učenci in zaposleni. Natančnejša pravila v zvezi s tem prilagamo v priponki. Starši in zunanji obiskovalci lahko vstopajo v šolo samo izjemoma, s predhodno najavo. Šola mora voditi evidenco zunanjih obiskovalcev.
 • Učenci, ki v šolo prihajajo iz bližnje okolice sami, naj v šolo pridejo od 8.10 naprej. V splošnem priporočamo trajnostne načine prihajanja v šolo: hoja, kolesarjenje, javni prevoz.
 • Opozarjamo, da za javne prevoze veljajo posebni ukrepi, izpostavljamo dva:
  • vsi učenci morajo obvezno nositi zaščitno masko,
  • obvezno je razkuževanje rok.
 • Ob vstopu v šolo si vsi vstopajoči razkužijo roke.
 • Učenci od 1. – 6. razreda zaščitnih mask ne nosijo. Učenci od 7. – 9. razreda nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, ali podobna oblika zaščite) izven matične učilnice (v garderobah, na hodnik, ob odhodu v jedilnico na WC itd.). V matični učilnici so tudi ti učenci brez obrazne maske. Zaščitno masko si prinese vsak učenec od doma. Priporočamo uporabo mask iz blaga.
 • Pouk v vseh oddelkih izvajamo v matični učilnici oddelka, učenci torej učilnic praviloma ne menjavajo. Učenci si v šoli med seboj ne izmenjujejo ali posojajo šolskih potrebščin, pripomočkov ali drugih predmetov. Ko je izmenjava potrebna, se predmeti pred uporabo obvezno razkužijo.
 • Vse obroke, razen kosila, učenci zaužijejo v svoji matični učilnici. Kosilo bodo učenci pojedli v šolski jedilnici v skladu s pripravljenim razporedom.
 • Učenci, ki bodo v podaljšanem bivanju in jih boste starši osebno prihajali iskat v šolo, lahko svoje otroke prevzamete pred vhodom v šolo le v določenih časovnih terminih (ob 14.15 ali ob 15.15).
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki, ko je to mogoče, potekajo na daljavo (po telefonu, preko videopovezav). Izjemoma, ko so za to utemeljeni razlogi, potekajo srečanja s starši lahko tudi v živo, pri čemer se upoštevajo vsi higienski ukrepi (ustrezna medosebna razdalja, razkuževanje rok, uporaba maske). 1. roditeljski sestanki bodo organizirani v živo v prvi polovici septembra. Vabila boste prejeli naknadno.

Celotna pravila ravnanja si lahko preberete v priloženi datoteki.

Želimo vam prijeten vikend in vas lepo pozdravljamo.

Mag. Karmen Šepec, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost