Obvestilo za starše

OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA

ILIRSKA BISTRICA

Datum: 30. 3. 2021

Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

V osnovnih šolah s prilagojenim programom ni prepovedi zbiranja, zato v teh oddelkih pouk poteka nemoteno v šoli.

V sredo, 31. 3. 2021, bodo v spletnih učilnicah objavljeni prilagojeni urniki za delo na daljavo. Urnike in vse dodatne informacije bodo razredniki posredovali tudi staršem na običajen način.

Starše učencev 1. triletja obveščamo, da je v tem času šola dolžna organizirati nujno varstvo. Nujno varstvo se organizira za učence 1. triletja, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Obrazec potrdila vam pošiljamo v priponki.

Starši, ki potrebujete nujno varstvo, morate potrebo po tem varstvu sporočiti razredniku najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure. Varstvo je možno od 6.15 do 15. 15.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo in učenke/učence, ki se izobražujejo v oddelkih prilagojenega programa v osnovnih šolah, zagotovi šolsko prehrano. Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo, šola organizira in zagotavlja brezplačni topli obrok (za socialno ogrožene učence). Obrok prevzamete v šolski kuhinji. Tudi potrebo po tem obroku razrednikom sporočite do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure.

Tiste družine, ki nimate računalniške opreme za delo na daljavo, potrebo po tej opremi sporočite razredniku. Šola bo tako kot v jeseni lahko zagotovila izposojo računalnikov.

Lep pozdrav.

Karmen Šepec, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost