Okolju prijazni – trajnostno mobilni

V medijih in javnosti veliko slišimo o onesnaževanju, skrbi za okolje in zdravje, pomenu gibanja. Vse te dejavnosti so prepletene v vsakdanje življenje šole, med drugim smo že drugo leto zapored vključeni v projekt Trajnostne mobilnosti. Le-ta vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Poudarek je na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov, zato smo v okviru tedna mobilnosti, ki smo ga na naši šoli izvedli v mesecu maju, učence in zaposlene spodbujali k izboru trajnostnega prihoda v šolo.

Akcija poimenovana »Gremo peš s kokoško Rozi!« je bila velika motivacija za učence. Poleg različnih dejavnosti, ki so jih prepletali med poukom, so v tednu mobilnosti na razredni plakat kot tudi na skupni šolski plakat beležili svoje prihode in opazovali napredek. Prav tako je bil v tem času za učence prve triade organiziran »Pešbus«, da so lahko trajnostno in kar najbolj samostojno prihajali v šolo. Učiteljice so jim delile različne kartice, glede na to, kako so prišli v šolo, ki jih bodo kasneje lahko uporabili v različnih igrah. Prav tako je razred dobil »zlato jajce« na dan, ko so vsi prišli v šolo na trajnosten način. Dogajanje smo zaključili še s tekmovanjem med razredi.

Najbolj so se izkazali učenci 6. b razreda z razredničarko Natašo Olenik, saj so vsi prišli na trajnostno mobilen način večino dni trajanja akcije. Za trud in zmago jim čestitamo.

 Veliko dejavnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti še naprej vpletamo v pouk in ostale dejavnosti na šoli, saj s tem spodbujamo odgovoren odnos do narave, gibanje in samostojnost učencev.

Darinka Gržina in Karla Đurković, koordinatorici projekta

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost