Gibalna abeceda pri urah španščine

Špansko tradicionalno abecedo sestavlja 30 črk: 5 samoglasnikov (las vocales) in 25 soglasnikov (las consonantes). Samoglasniki so pogosto zapisani z ostrivcem (á, é, í, ó, ú), u pa tudi s preglasom oz. dierezo (ü). Posebnost med soglasniki je zraven sestavljenih črk (rr, ch, ll, ), še črka ñ.

Pri izbirnem predmetu španščina smo s pomočjo gibov telesa upodobili špansko abecedo.

Več o abecedi na slikah.

                                                         Tanja Jenko Bratovič, učiteljica španščine

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost