Prva pomoč in medsebojno sodelovanje

Na naši šoli tradicionalno poteka krožek Prve pomoči in Rdečega križa, ki združuje učence predmetne stopnje, ki se učijo znanj o prvi pomoči ter razvijajo in utrjujejo vrednote humanosti, strpnosti, solidarnosti in medsebojne pomoči. Največji poudarek je na praktičnem delu (prepoznavanju poškodb in bolezni ter nudenju prve pomoči pri le-teh) in medsebojnem učenju ter pomoči.

Zlomi, udarci in krvavitve so najpogostejše poškodbe, s katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju, zato je prav, da čim več ljudi, vključujoč učence, zna nuditi prvo pomoč v takšnih primerih. V duhu medsebojnega sodelovanja in pomoči smo v petek, 17. 11., z učenkami krožka Meto, Nino, Lino in Katjušo predstavili ravnanje v teh primerih. Dekleta so v 5. b razredu najprej zaigrale poškodbo in jo uspešno povile. Sledilo je delo učencev v 4 skupinah, ki so jih vodile članice krožka in tako delile svoje znanje z mlajšimi učenci. Po zaključeni uri lahko rečemo, da je vsak učenec povil zlom roke in krvavitev na njej. Verjamem, da so se vsi udeleženi na praktičen, aktiven način veliko naučili.

Več fotografij

Učiteljica Darinka Gržina

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost