Dan evropskih avtorjev tudi v 5. a

27. marca smo v 5. a razredu uro slovenščine posvetili evropskim avtorjem. Najprej smo se ukvarjali z mislijo, kdo je avtor. Učenci so zapisovali svoje misli, nato pa smo pogledali, kaj o tem pove SSKJ in si krajšo definicijo zapisali v zvezek. Pogovor smo nadaljevali o avtorskih pravicah, kaj so in zakaj je pomembno, da jih spoštujemo.

Ogledali smo si kazalo v Berilu 5 in ugotavljali, kdo bi lahko bil evropski avtor. Ugotovili smo, da v to skupino sodijo tudi slovenski avtorji in da Mark Twain ni evropski avtor, saj izhaja iz Amerike. Učenci so kar nekaj avtorjev poznali in poimenovali njihova dela, ki so jih že prebrali ali se z njimi srečali kako drugače (film).

Za domačo nalogo so učenci ponovno pregledali kazalo v berilu, izbrali so si pet avtorjev, poiskali v berilu njihove podatke in izpisali, iz katere države prihajajo. Od teh so si izbrali enega in o njem izpisali bistvene podatke, prebrali so še eno delo ali odlomek iz berila in ga ilustrirali. Naloge smo si predstavili.

Učiteljica Damjana Benigar Kaluža

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost