Intervju o gozdu

Mlada poročevalka za okolje  Nena Ujčič iz 7. b je pripravila intervju s strokovnjakom za gozdarstvo.

Sebastjan Bajc, univ. dipl. inž. je eden izmed strokovnjakov na področju gozdarstva, poučuje pa na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Napisal je tudi več učbenikov. Ukvarja se s številnimi dejavnostmi, med drugim tudi s čebelarstvom.

  1. Koliko gozda je v Sloveniji? Dovolj za naše potrebe?

Gozd pokriva nekaj čez 60 % površine Slovenije, smo na tretjem mestu po gozdnatosti v Evropi (pred nami so Finci in Švedi). V Sloveniji imamo vsako leto več gozdnih površin, predvsem na račun opuščanja kmetovanja ter posledično zaraščanja kmetijskih površin (predvsem pašnikov). Gozdov v Sloveniji je dovolj. S pravilnim gospodarjenjem lahko pokrijemo vse potrebe po lesu. Meritve v gozdovih tudi kažejo, da imamo vsako leto v naših gozdovih več lesa.

  • Katere drevesne vrste lahko najdemo pri nas?

V Sloveniji raste 71 domačih drevesnih vrst, 10 je iglavcev in 61 je listavcev. Najpogostejše pri nas so bukev, jelka, smreka in javor, ki jih najdemo skoraj po celi Sloveniji. Ostale drevesne vrste pa rastejo bolj lokalno.

  • Kdo vse ureja gozd in skrbi zanj? 

Za gozdove naj bi najprej skrbeli vsi ljudje, predvsem obiskovalci gozda. V Slovenji je več kot 80 % površine gozdov v zasebni lasti (lastniki so ljudje). Ti v večini primerov lepo skrbijo za gozd. Za pomoč pri gospodarjenju z gozdovi so jim revirni gozdarji.

  • Kaj vse preti našim gozdovom, kaj jim škodi?

Naši gozdovi so ogroženi predvsem zaradi onesnaževanja zraka. Posledično se drevesa sušijo, množijo se tudi škodljivci, ki napadajo še zdrava drevesa. V zadnjem času pa se pojavljajo tudi naravne ujme, kot so žled in snegolomi, ki so zelo obsežni.

  • Povejte, prosim, še kakšno zanimivost o gozdu.

V listih dreves poteka fotosinteza. Povprečno drevo ima okrog 30.000 listov. Če bi listke dreves zložili enega zraven drugega, bi v povprečju pokrili površino 1.500 m2. Tako drevo v eni uri proizvede 1,71 kg kisika, kar je dovolj za potrebe 10 ljudi.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost