Kongres mladih raziskovalcev mreže šol Parka Škocjanske jame

V petek, 24. 5. 2019, popoldan smo v okviru Evropskega dneva parkov izvedli že deseti Kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras in porečja Reke. Zbrali smo se na idilični lokaciji gradu Prem. Na kongresu je sodelovalo šest osnovnih šol. PŠJ je poskrbel, da so vse raziskovalne naloge natisnili na plakate. Razstava bo potovala po vseh šolah, ki so vključene v mrežo.

Z naše šole so sodelovale tri devetošolke: Agnes Kresevič, Eva Zevnik in Špela Čekada, ki so se lotile okoljske problematike. Izračunale so ogljični odtis naše šole v letu 2018. Izbrale so tri energente: kurilno olje, zemeljski plin in elektriko ter ugotovile, da ima naša šola velike izpuste ogljikovega dioksida v ozračje. Največ k temu prispeva uporaba kurilnega olje za ogrevanje celotne stavbe. Veliko toplote izgubljamo zaradi neprimerne toplotne izolacije in skozi lesena okna, ki so samo še v nekaterih učilnicah in ne tesnijo dovolj.

V šoli se trudimo, da bi zmanjšali porabo energije, zato na vseh področjih varčujemo:

  1. V kurilni sezoni prostore zračimo med odmori za krajši čas.
  2. Luči ugašamo, kadar jih ne potrebujemo.
  3. Elektronske naprave (računalnik, projektor, tiskalnik itd.) popolnoma izklopimo.
  4. Varčujemo z uporabo tople vode.
  5. Spodbujamo učence in zaposlene naj v šolo in iz šole prihajajo peš ali s kolesom. Prav tako je priporočljiva uporaba javnega prevoza in souporaba osebnih avtomobilov.
  6. Naša šola je Eko šola in Zdrava šola, zato si prizadevamo, da bi kupovali lokalno pridelano hrano. Trudimo se, da je zavržene hrane čim manj.
  7. Pridno ločujemo odpadke in jih zbiramo (kartuše, baterije, zamaške, star papir).

Pred nastopi učencev je imel zanimiv glasbeni nastop umetnik, gospod Andrej Fon, ki nam je zaigral na makedonske dude in poseben instrument, ki ga je izdelal sam. Za učence je pripravil delavnico, kjer so učenci iz plastičnih slamic izdelali svoje piščalke in nanje zaigrali. Na koncu smo imeli priložnost ogleda gradu in spoznavanja njegove zgodovine. Sprehodili smo se tudi do Kettejeve spominske sobe in tako zaključili še eno prijetno druženje.

Več fotografij

Mentorici: Benjamina Frank in Nada Šircelj

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost